Vše je jednoduché

Pokud jste někdy navštívili psychologa, možná jste odcházeli rozčarováni, možná jste měli pocit, že Vám neřekl nic jiného, než jste Vy sami doposud věděli. Ano, je to možné. Nicméně většinou až díky jeho slovům jste si tato fakta plně uvědomili. A tak je to i se změnami v pracovním a osobním životě. Mnoho lidí se bezhlavě pouští do realizace svých plánů, aniž by je řádně promysleli a byli s nimi vnitřně srozuměni. Přitom k úspěchu stačí tak málo. Stačí vědět, jak je vše v našem životě i konání provázáno a jak vše řídit ke svému prospěchu.

Nepouštět kormidlo

Právě takové vědomé řízení změn se naučíte v našem virtuálním kurzu s názvem change management 1. V tomto třičtvrtěhodinovém videu se dozvíte, jak jsou změny rozdělené, například že základní dělení je dle časového horizontu a dle patrnosti jejich výsledků. Dozvíte se, jak to zařídit, abychom změny dotáhli až do konce, jak to zařídit, aby na nich spolupracovali i ostatní. Vše je přitom velice jednoduché, chce to jen přistupovat k problémům vědomě a nepouštět ze zřetele svůj cíl.